E-kurs Referent ds.księgowości

Cena: 349,00 zł 349.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, którzy swoją karierę planują związać z księgowością, zainteresowanych tematyką księgowości, jak również dla osób, które pragną odświeżyć lub poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Uczestnik kursu pozna zasady kompletowania, weryfikowania dokumentów księgowych, dekretowania i księgowania dowodów księgowych. Pozna również tajniki związane z prawidłowością wystawiania faktur, ich korekt oraz rozliczaniem podatku VAT. Ponadto, dzięki poznaniu wielu innych zagadnień z prawa podatkowego i księgowaniem operacji gospodarczych uczestnik kursu będzie mógł wspomagać głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział finansowo-księgowy.
 

Organizator kursu; 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group 

Forma kształcenia - samokształcenie 

Egzamin końcowy - brak

 Sposób i forma ukończenia kursu: 

  • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej
  • przerabianie materiału szkoleniowego
  • naukę własną uczestnika
  • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

 

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

 

Program kursu

    

 
1. Wymagania i zakres obowiązków referenta ds. księgowości. Regulacje prawne (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa) z zakresu rachunkowości.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz miejsce świadczenia czynności
3. Podstawa opodatkowania i zasady obliczania podatku pochodowego
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (koszty uzyskania przychodów, wynagrodzenia, deklaracje podatkowe, inne)
5. Podatek dochodowy od osób prawnych (przychód, koszty uzyskania przychodu, deklaracje podatkowe, inne)
6. Regulacje prawne dotyczące faktur VAT. Rodzaje faktur i struktura prawidłowej faktury. Terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji. Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekty faktur korygujących, noty korygujące
7. Podatek VAT i zasady obliczania podatku VAT. Stawki podatku VAT. Deklaracje podatkowe i sposób zapłaty podatku VAT
8. Charakterystyka składników majątkowych i źródeł ich finansowania (aktywów i pasywów bilansu)
9. Istota i ujęcie kont w bilansie (konto księgowe, konta bilansowe, zasady funkcjonowania kont bilansowych, konta syntetyczne i analityczne, plan kont, operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans )
10. Poprawianie błędów księgowych
11. Księgowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych i bilans zamknięcia
12. Konta wynikowe i zasady ich funkcjonowania (zasady zapisów na kontach wynikowych, zamknięcie kont wynikowych – konto Wynik finansowy)
13. Klasyfikacja i ewidencja kosztów (ewidencja kosztów i sprzedaży, ewidencja kosztów produkcji, ewidencjonowanie kosztów  na kontach zespołu 4, ewidencjonowanie kosztów  na kontach zespołu 5,  rozliczanie kosztów – konto Rozliczenie kosztów)
14. Rachunek kosztów, rozliczenia międzyokresowe kosztów
15. Kompensata rozrachunków, potwierdzenie salda
16. Odpisy aktualizujące rozrachunki – ewidencja na kontach
17. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – ewidencja na kontach
18. Zobowiązania wekslowe – ewidencja na kontach
19. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym – ewidencja na kontach
20. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń społecznych – ewidencja na kontach
21. Rozrachunki z pracownikami - ewidencja na kontach
22. Pozostałe rozrachunki – ewidencja na kontach.
23. Zestawienie obrotów i sald.
24. Sporządzanie rachunku zysków i strat

 

Dodatkowe informacje:     

  • Czas kursu: 50 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
  • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.
  • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej
  • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.
  • Najkrótszy możliwy termin ukończenia kursu: 30 dni
  • Zaświadczenie uznawane w Polsce i za granicą 

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r (Dz.U. poz.2175), listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i podstawową przesyłkę. Szczegóły uczestnictwa w kursie na stronie www.pm-managementgroup.pl 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl