E-kurs Specjalista ds.ochrony środowiska

Cena: 299,00 zł 299.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę na temat wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. W czytelny i przejrzysty sposób skatalogowano zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, opisano ich oddziaływanie na środowisko naturalne i na zdrowie człowieka a także przeanalizowano metody ograniczania emisji zanieczyszczeń. Określono także zagrożenia dla środowiska płynące z nieracjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, hałasu i wibracji oraz promieniowania a także zdefiniowano metody ochrony środowiska. Uczestnik kursu uzyska także informacje jak ważna jest ochrona przyrody oraz złóż kopalin.

Kurs zawiera ponadto zestawienie najważniejszych aktów prawnych (krajowych i umów międzynarodowych) regulujących emisję zanieczyszczeń oraz działań na rzecz ochrony środowiska. Uczestnik kursu uzyska także informacje o najważniejszych metodach badawczych stosowanych w tej dziedzinie.

Kurs skierowany jest zarówno do osób, które dotychczas nie miały kontaktu z ochroną środowiska jak i tych Uczestników, którzy pragną uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę.

Organizator kursu;

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group

Forma kształcenia - samokształcenie

Egzamin końcowy - brak

Sposób i forma ukończenia kursu: 

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej
 • przerabianie materiału szkoleniowego
 • naukę własną słuchacza
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

 

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Program:

 1. Powietrze atmosferyczne – zanieczyszczenie i ochrona
  • atmosfera – definicja, podział, rola poszczególnych warstw (np. ozonosfery),
  • substancje zanieczyszczające atmosferę – podział, charakterystyka najważniejszych zanieczyszczeń, źródło zanieczyszczeń, wpływ na atmosferę – skutki dla przyrody, w tym pojęcie smogu, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, efektu cieplarnianego (definicja, powstawanie, konsekwencje dla środowiska),
  • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska (metody oczyszczania gazów odlotowych oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń)
 2. Wody w przyrodzie – zanieczyszczenie i ochrona
  • woda w przyrodzie – obieg wody w przyrodzie, podział wód, zasoby poszczególnych rodzajów wód, klasy czystości wód,
  • zanieczyszczenia wód – wskaźniki zanieczyszczeń, rodzaje zanieczyszczeń, źródła zanieczyszczeń, skutki zanieczyszczenia wód dla środowiska,
  • ochrona wód
 3. Gleby – zanieczyszczenie i ochrona
  • gleba – definicja, procesy glebotwórcze,
  • degradacja i zanieczyszczenie gleb (czynniki, skutki),
  • ochrona gleby przed degradacją i zanieczyszczeniem
 4. Zagrożenia dla środowiska cz. I – odpady przemysłowe i komunalne
  • odpady – definicja, rodzaje, uciążliwość dla środowiska,
  • metody zmniejszania negatywnego wpływu odpadów na środowisko (gospodarka odpadami)
 5. Zagrożenia dla środowiska cz. II – hałas i wibracje
  • hałas – definicja, rodzaje, źródła, wpływ hałasu na środowisko,
  • ochrona przed hałasem,
  • wibracje – definicja, źródła, skutki środowiskowe,
  • ochrona przed wibracjami
 6. Zagrożenia dla środowiska cz. III – promieniowanie jonizujące i niejonizujace
  • definicje obu rodzajów promieniowania, źródła, wpływ na środowisko,
  • ochrona przed promieniowaniem
 7. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka
  • informacje dotyczące negatywnego wpływu zanieczyszczenia środowiska (powietrza atmosferycznego, wód, gleby, zagrożenia hałasem, wibracjami, promieniowaniem oraz nieracjonalną gospodarką odpadami) na zdrowie człowieka
 8. Ochrona przyrody
  • formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000 i chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, ochrona gatunkowa – definicje, znaczenie)
 9. Ochrona złóż kopalin
  • racjonalna gospodarka zasobami kopalin – definicja, znaczenie
  • pojęcie kopaliny towarzyszącej,
  • złoża wielokopalinowe – definicja,
  • ochrona złóż kopalin na przykładzie polskich złóż
 10. Monitoring środowiska
  • definicja, zasady prowadzenia monitoringu środowiska
  • instytucje odpowiedzialne za monitorowanie stanu środowiska naturalnego
 11. Przepisy prawne związane z ochroną środowiska
  • wykaz najważniejszych obowiązujących polskich przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska,
  • obowiązujące umowy międzynarodowe (np. Protokół z Kioto),
  • najważniejsze dyrektywy UE
 12. Metodyka badań w ochronie środowiska
  • zestawienia najważniejszych metod badawczych stosowanych w ochronie środowiska wraz z krótkim objaśnieniem.

 

Dodatkowe informacje:     

 • Czas kursu: 40 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.
 • Najkrótszy możliwy termin ukończenia kursu: 30 dni
 • Zaświadczenie uznawane w Polsce i za granicą 

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r (Dz.U. poz.2175), listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i podstawową przesyłkę. Szczegóły uczestnictwa w kursie na stronie www.pm-managementgroup.pl 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl