Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

 

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Centrum Szkoleniowo -Edukacyjnego P&M Management Group

 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Centrum Szkoleniowo -Edukacyjne P&M Management Group prowadzi sprzedaż kursów prowadzonych w formie e-learnigowej przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r ( Dz.U poz.2175)

2. Właścicielem sklepu internetowego jest organ prowadzący Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group.

3. Pełne dane.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne P&M Management Group

ul.Płużańska 15, 02-470 Warszawa, REGON 147292371

organ prowadzący:

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group Paweł Siwakowski

ul.Płużańska 15, 02-470  Warszawa

NIP 522-234-13-65, REGON 146468595 

 

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w sklepie są cenami brutto ( powiększonymi o wartość podatku VAT).

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu w zakładce "Kontakt".

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i Uczestnika Kursu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie lub na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem listu poleconego.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym kursie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena i nazwa kursu.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego kursu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia zgodnie z § 2 pkt.2 Regulaminu.

 

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce"Formy Płatności".

2. Warunkiem otrzymania danych do logowania na platformie szkoleniowej jest zapłata za Kurs całości ceny podanej w zamówieniu.

3. Formy płatności za kurs:

a) przelew na rachunek:

P&M Management Group Paweł Siwakowski

ul.Płużańska 15/1 02-470 Warszawa

Bank Zachodni WBK 81 1090 2590 0000 0001 2291 1992

 

b) płatność elektroniczna PayU

Regulamin usługi płatności elektronicznych

Regulamin usług płatności kartami płatniczymi

 

§4

Realizacja zamówienia

1. Zamówiony kurs dostępny jest na platformie szkoleniowej http://szkolenia.pm-managementgroup.pl/

2.Dane do logowania Uczestnik Kursu otrzymuje drogą mailową w terminie do 24 godzin od dokonania płatności, na adres podany w formularzu.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin wysyłki danych do logowania jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż "za pobraniem", termin wysyłki danych do logowania wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z danymi do logowania jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa, błędna konfiguracja poczty).W takim przypadku Klient jest uprawniony do wskazania alternatywnego adresu email wraz z prośbą o ponownie przesłanie danych do logowania.

 

§5

Reklamacje/Rezygnacja z kursu

1. W przypadku reklamacji lub chęci rezygnacji z Kursu Uczestnik zobowiązany skontaktować się z Centrum Szkoleniowo -Edukacyjnym P&M Management Group.

Reklamacje lub rezygnacje z kursu należy przesłać na adres e-mail:

szkolenia@pm-managementgroup.pl

sekretariat@pm-managementgroup.home.pl

 

2. Sklep rozpatrzy reklamację klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Reklamacje lub rezygnacje z kursu rozpatrywane są zgodnie z regulaminem kursów na odległość prowadzonych przez Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group w Warszawie

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania danych do logowania.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dni od dnia zawarcia Umowy ( od dnia otrzymania danych do logowania na podany adres poczty elektronicznej).

3. Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres:

 

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group Paweł Siwakowski

ul.Płużańska 15, 02-470  Warszawa

 

 

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od Umowy sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

5. Zwrot zapłaconej kwoty za kurs zostanie dokonany na wskazany rachunek bankowy konsumenta.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w tejże ustawie  (podstawa prawna: Dz.U poz 827 art.38 poz.13)

7.  Zgodnie z w/w ustawą prawo Klienta  od odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:

a) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e)  dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zamówiony Kurs jest traktowany jako treść cyfrowa zgodnie z § 6 pkt.7 Regulaminu.

9. Zwrot kosztów rozpoczętego kursu jest rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

10.W przypadku udokumentowanego w systemie nieużycia danych służących do logowania, a tym samym nie wejściu na Platformę Szkoleniową i zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi, Klient ma prawo do zwrotu zapłaconej kwoty w przypadku odstąpienia od Umowy.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe przekazane Centrum Szkoleniowo Edukacyjnemu P&M Management Group są chronione prawnie i wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacyjnych i uczestnictwa w kursie.

Podawane danych jest dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia oraz udział w kursie.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group  materiałów promocyjnych.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania bez wiedzy i zgody organizatora jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Centrum Szkoleniowo Edukacyjnego P&M Management Group w tym zarówno na stronie sklepu jak i również platformy szkoleniowej, do której uczestnik otrzymuje dostęp.

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group jest właścicielem prawnym materiałów szkoleniowych oferowanych kursantom a nazwa kursu i jego treść jest chroniona prawnie przez organ prowadzący.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

1.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 2.E-kursy oferowane przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego – Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne P&M Management Group prowadzone są na platformie szkoleniowej.

 3.Materiały edukacyjne zapisane są w formie elektronicznej.

 4.Klient skutecznie opłacający Kurs dokonuje automatyczne zapisania się na Kurs.

 5.Dane dostępowe do kursu klient otrzymuje w terminie 24 godzin od zakupu.

 

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group.

2.  Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie sklepu Centrum Szkoleniowo - Edukacyjnego P&M Management Group na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sklep Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

4. Prawem obowiązującym jest prawo polskie.

5.Wszystkie spory wynikłe podczas realizacji postanowień Regulaminu są rozpatrywane przez sąd właściwy dla Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl